Gustav Köhler – zarządca stacji kolejowej w Starej Kamienicy

Brama cmentarza w Starej Kamienicy ewidentnie wskazuje, że funkcjonował tutaj już przed Drugą Wojną Światową. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że wszystkie groby są współczesne. Chyba, że pójdzie się główną alejką na sam koniec, minie się maleńką kapliczkę i dotrze do lewego narożnika. Tam znajdziemy składowisko przedwojennych płyt nagrobnych – większość we fragmentach, parę zupełnie nie do odczytania i kilka w całkiem niezłym stanie. Jedna z nich należała do Gustava Köhlera, zarządcy stacji kolejowej.

Brama cmentarza w Starej Kamienicy
Cmentarz w Starej Kamienicy

Cmentarz w Starej Kamienicy / Fot. Marta Maćkowiak

Gustav Kohler – zarządca stacji kolejowej

Gustav zmarł w swoim domu w Starej Kamienicy (Alt Kemnitz) 22 lutego 1904 w wieku 78 lat. Według jego syna, kupca Willego Köhlera, dokładnie o godzinie 8:15 po południu. Pozostawił po sobie żonę, Augustę Ernestine z domu Seibt, i dzieci. Gustav nie był mieszkańcem Starej Kamienicy z dziada pradziada – przybył w te okolice z oddalonej 140 km Nowej Roli (Niewerle), gdzie urodził się 17 czerwca 1825 jako syn Gustava Eduarda Kohlera i Johanny Christiny z domu Zeimke. Tak przynajmniej zostało przekazane urzędnikowi stanu cywilnego, który rejestrował zgon – według aktu chrztu Gustav był nieślubnym dzieckiem Johanny Christiny Zeimke. Być może rodzice wzięli ślub po jego narodzinach, może został przysposobiony przez Gustava Seniora, a może taką historię przekazał żonie i potomnym. 
 
Nagrobek Gustava Kohlera
Akt zgonu Gustava Kohlera

Akt zgonu Gustava Kohlera / Źródło: Archiwum Państwowe we Wrocławiu oddział w Jeleniej Górze

16 lat po śmierci Gustava, odeszła także jego żona, Augusta Ernestine, przeżywszy 81 lat – 26 marca 1920 o godzinie 11:00 przed południem. Jej śmierć zgłosił drugi syn – Kurt Köhler. Augusta urodziła się niedaleko, bo w Kopańcu (Seifershau), oddalonego niecałe 6 km. Była córką Friedricha Seibta i Beate z domu Schroeter.

Akt zgonu Auguste Ernestine Kohler Seibt

Akt zgonu Augusty Ernestine Kohler / Źródło: Archiwum Państwowe we Wrocławiu oddział w Jeleniej Górze

Według listy mieszkańców Alt Kemnitz z roku 1930 Kurt Köhler mieszkał w domu pod numerem 62 – porównując mapy wygląda na to, że numeracja praktycznie nie uległa zmianie i dom Köhlerów znajdował się przy dzisiejszej ulicy Kasztelańskiej – 95 m od dworca.

Pytanie – jakie były losy synów Gustava i Augusty – Kurta i Williego? 

Budynek nr 62 w Starej Kamienicy – dziś i kiedyś

Stacja kolejowa w Starej Kamienicy kiedyś i dziś / Źródło: www.polska-org.pl, zdjęcie: RobTur

Źródła:

  • Archiwum Państwowe we Wrocławiu oddział w Jeleniej Górze
  • Polska-org.pl
  • RobTur

Końcowy raport składa się z kopi odnalezionych dokumentów, tłumaczeń, zdjęć oraz podsumowania. Wyjaśniam pokrewieństwo odnalezionych osób, opisuję sprawdzone źródła i kontekst historyczny. Najczęściej poszukiwania dzielone są na parę etapów i opisuję możliwości kontynuacji.

Czasem konkretny dokument może zostać nie odnaleziony z różnych przyczyn – migracji do innych wiosek/miast w dalszych pokoleniach, ochrzczenia w innej parafii, lukach w księgach, zniszczeń dokumentów w pożarach lub w czasie wojen.  Cena końcowa w takiej sytuacji nie ulega zmienia, ponieważ wysiłek włożony w poszukiwania jest taki sam bez względu na rezultat.

Raporty mogą się od siebie mniej lub bardziej różnić w zależności od miejsca, z którego rodzina pochodziła (np. dokumenty z zaboru pruskiego, austriackiego i rosyjskiego różnią się od siebie formą i treścią).

 

Na podstawie zebranych informacji (Twoich i moich) przygotuję plan i wycenę – jeśli ją zaakceptujesz, po otrzymaniu zaliczki rozpoczynam pracę i informuję o przewidywanym czasie ukończenia usługi. Standardowe poszukiwania trwają około 1 miesiąca, a o wszelkich zmianach będę informować Cię na bieżąco.

Na Twoje zapytanie odpiszę w ciągu 3 dni roboczych i jest to etap bezpłatny. Być może zadam parę dodatkowych pytań, dopytam o cele albo od razu przedstawię propozycję kolejnych kroków.

Warto pamiętać, że im więcej szczegółów podasz, tym więcej rzeczy mogę odkryć.

Podziel się ze mną:

  • Imionami i nazwiskami przodków (wszystkich, o których wiesz)
  • Miejscami urodzenia i zamieszkania (jeśli jest inne np. wojnie)
  • Datami urodzenia, ślubów i zgonu (mogą być orientacyjne)
  • Informacjami o rodzeństwie, kuzynach, emigracjach.
  • Legendami i historiami rodzinnymi

I najważniejsze – jeśli masz niewiele informacji, zupełnie się tym nie martw, w takich sytuacjach także znajdę rozwiązanie.