Elsa Baumm’s Villa Vegetarierheim – the Houses on Malinnik series

Out of love for Malinnik, once a village called Herischdorf, annexed to Bad-Warmbrunn (today’s Cieplice Śląskie-Zdrój) before the war, I have created a special series dedicated to the beautiful villas in this area and their stories. I begin with the villa located at ul. Łabska 4, formerly Tannenberg 6 (and before World War I, Russische Kolonie), called Turm Villa and Vegetarierheim.

Willa przy ulicy Łabskiej 4 w Jeleniej Górze

Postcard of the villa located at Tannenberg 6 (Russische Kolonie), today ul. Łabska 4 in Jelenia Góra (Hirschberg) / Source: polska-org.pl

Elsa Baumm née Boeck

The house was run by Elsa Baum, née Boeck, the widow of a senior official. Later, the business was likely continued by her daughter Johanna (at least according to what can be inferred from the 1927 address book).

Information about Elsa on the pre-war map of Cieplice

At Vegetarierheim, they exclusively served vegetarian meals and non-alcoholic beverages. Smoking was, of course, prohibited. It was a truly comprehensive cleansing treatment, especially for those times.

And the villa had a wonderful motto in its advertisement:

 
„Allen Menschen recht gethan
Ist die Kunst, die kelner kann.
Und kannst Du sie, damn mit Vergunst,
Dann lehr mich diese schwere Kunst”
 
In free translation:
 
To cater to all people is an art that no one knows. And if you know it, please do me a favor and teach me.
 

Today, the building is a multi-family home.

The houses in Malinnik are beautiful, each of them unique and majestic, each hiding a special story. Almost each one belonged to barons, generals, officials holding higher positions, and factory owners.

 
Almost each one had a guesthouse episode due to the proximity to the spa, but ordinary people also lived in here – traders, bakers, bricklayers, blacksmiths, and gardeners. There’s still a lot to discover, so with this post, I open the second series – Houses in Malinnik. It will be interesting, I promise 🖤
Zdjęcie willi przy ulicy Łabskiej 4 w Jeleniej Górze (Cieplice Śląskie-Zdrój) / fot. Marta Maćkowiak

Photo of the villa at ul. Łabska 4 in Jelenia Góra (Cieplice Śląskie-Zdrój) / photo by Marta Maćkowiak

Końcowy raport składa się z kopi odnalezionych dokumentów, tłumaczeń, zdjęć oraz podsumowania. Wyjaśniam pokrewieństwo odnalezionych osób, opisuję sprawdzone źródła i kontekst historyczny. Najczęściej poszukiwania dzielone są na parę etapów i opisuję możliwości kontynuacji.

Czasem konkretny dokument może zostać nie odnaleziony z różnych przyczyn – migracji do innych wiosek/miast w dalszych pokoleniach, ochrzczenia w innej parafii, lukach w księgach, zniszczeń dokumentów w pożarach lub w czasie wojen.  Cena końcowa w takiej sytuacji nie ulega zmienia, ponieważ wysiłek włożony w poszukiwania jest taki sam bez względu na rezultat.

Raporty mogą się od siebie mniej lub bardziej różnić w zależności od miejsca, z którego rodzina pochodziła (np. dokumenty z zaboru pruskiego, austriackiego i rosyjskiego różnią się od siebie formą i treścią).

 

Na podstawie zebranych informacji (Twoich i moich) przygotuję plan i wycenę – jeśli ją zaakceptujesz, po otrzymaniu zaliczki rozpoczynam pracę i informuję o przewidywanym czasie ukończenia usługi. Standardowe poszukiwania trwają około 1 miesiąca, a o wszelkich zmianach będę informować Cię na bieżąco.

Na Twoje zapytanie odpiszę w ciągu 3 dni roboczych i jest to etap bezpłatny. Być może zadam parę dodatkowych pytań, dopytam o cele albo od razu przedstawię propozycję kolejnych kroków.

Warto pamiętać, że im więcej szczegółów podasz, tym więcej rzeczy mogę odkryć.

Podziel się ze mną:

  • Imionami i nazwiskami przodków (wszystkich, o których wiesz)
  • Miejscami urodzenia i zamieszkania (jeśli jest inne np. wojnie)
  • Datami urodzenia, ślubów i zgonu (mogą być orientacyjne)
  • Informacjami o rodzeństwie, kuzynach, emigracjach.
  • Legendami i historiami rodzinnymi

I najważniejsze – jeśli masz niewiele informacji, zupełnie się tym nie martw, w takich sytuacjach także znajdę rozwiązanie.