The Wachtel family from Kraków

Today, another story, the starting point of which was a trace of a mezuzah found by Janka from Krakuska City Guide and secured by Aleksander from Mi Polin in a tenement house at ul. Sebastiana 19 in Krakow. Let’s see who lived there once.

Kamienia przy ulicy Sebastiana 19 w Krakowie
Kamienica przy ulicy Sebastiana 19 w Krakowie
Ślad po mezuzie w kamienicy przy ulicy Sebastiana 19

Photos by Aleksander Prugar

The Wachtels from Jarosław

One of the families living in a Kraków tenement house at ul. Sebastiana 19 was the
Wachtel family – Henryk, Helena and their daughter Maria.

Henryk and Helena, in fact, Chaim Wachtel and Chaja Baustein, got married on June 30th, 1908, in Jarosław, where the groom held the position of a private clerk. It is not known how
they both ended up in a city several hundred kilometres away from their homeland, but they spent several years there.

Henryk was born in Słotwina on August 11th, 1881 as the son of Izak Wachtel and Rywka née Gleitsman, while Helena came from Podgórze, where she was born on April 1st, 1885 as the daughter of the merchant Joshua Baustein and Malka Schudmak.

Fragment aktu ślubu Chaima Wachtela i Chaji Baustein

A piece of Chaim Henryk Wachtel and Chaja Helena Baustein’s marriage record / Source: State Archive in Przemyśl 

One and a half year after their wedding day, their first child, the daughter Maria, was born
in house number 161 on September 12th, 1909. After the next 4 years and moving into the new house at number 52, their son Osias was born on August 19th, 1913. Osias changed his
name two times – first to Oskar, and finally to Aleksander.

Sebastiana 19

In the meantime, Henryk worked as a clerk in Jarosław and Krosno. After 1914, the family settled permanently in Kraków, and Henryk started a timber business – he began running a construction and carpentry timber yard based at ul. Kamienna 22 (I found a bill from
1935 at the Internet auction!)

Rachunek Henryka Wachtela z Krakowa

Henryk Wachtel’s construction and carpentry timber yard’s bill / Source: Aleksander Prugar

Księga adresowa z 1936 roku

The address book from 1936

After the war

Henryk and Helena survived the war – the notes in the marriage certificate evidence this, according to them, in the 1950s, they officially changed their names and surnames: from
Chaim to Henryk, from Chaja to Helena, from Wachtel to Wachniewicz. After the war, they lived in Warsaw, where their son Aleksander started a new life. He buried his mother in 1964 in the Jewish cemetery on Okopowa Street. The fate of Maria, the daughter of Henryk and Helena, Alexander’s sister, remains unknown.

Zdjęcie Marii Wachtel z Krakowa

A photography of Maria Wachtel / Source: Jewish Historical Institute in Warsaw

A protocol concerning Jewish inhabitants of Kraków – in the picture: Henryk Wachtel, 1940 / Source: United States Holocaust Memorial Museum

Nagrobek Heleny Wachtel

A grave of Helena Wachtel buried at Jewish cemetery in Warsaw on Okopowa Street / Source: Foundation for Documentation of Jewish Cemetries in Poland

Sources:

  • State Archive in Przemyśl
  • Jewish Historical Institute in Warsaw
  • United States Holocaust Memorial Museum in Washington D.C.
  • Foundation for Documentation of Jewish Cemetries in Poland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Końcowy raport składa się z kopi odnalezionych dokumentów, tłumaczeń, zdjęć oraz podsumowania. Wyjaśniam pokrewieństwo odnalezionych osób, opisuję sprawdzone źródła i kontekst historyczny. Najczęściej poszukiwania dzielone są na parę etapów i opisuję możliwości kontynuacji.

Czasem konkretny dokument może zostać nie odnaleziony z różnych przyczyn – migracji do innych wiosek/miast w dalszych pokoleniach, ochrzczenia w innej parafii, lukach w księgach, zniszczeń dokumentów w pożarach lub w czasie wojen.  Cena końcowa w takiej sytuacji nie ulega zmienia, ponieważ wysiłek włożony w poszukiwania jest taki sam bez względu na rezultat.

Raporty mogą się od siebie mniej lub bardziej różnić w zależności od miejsca, z którego rodzina pochodziła (np. dokumenty z zaboru pruskiego, austriackiego i rosyjskiego różnią się od siebie formą i treścią).

 

Na podstawie zebranych informacji (Twoich i moich) przygotuję plan i wycenę – jeśli ją zaakceptujesz, po otrzymaniu zaliczki rozpoczynam pracę i informuję o przewidywanym czasie ukończenia usługi. Standardowe poszukiwania trwają około 1 miesiąca, a o wszelkich zmianach będę informować Cię na bieżąco.

Na Twoje zapytanie odpiszę w ciągu 3 dni roboczych i jest to etap bezpłatny. Być może zadam parę dodatkowych pytań, dopytam o cele albo od razu przedstawię propozycję kolejnych kroków.

Warto pamiętać, że im więcej szczegółów podasz, tym więcej rzeczy mogę odkryć.

Podziel się ze mną:

  • Imionami i nazwiskami przodków (wszystkich, o których wiesz)
  • Miejscami urodzenia i zamieszkania (jeśli jest inne np. wojnie)
  • Datami urodzenia, ślubów i zgonu (mogą być orientacyjne)
  • Informacjami o rodzeństwie, kuzynach, emigracjach.
  • Legendami i historiami rodzinnymi

I najważniejsze – jeśli masz niewiele informacji, zupełnie się tym nie martw, w takich sytuacjach także znajdę rozwiązanie.