Brama cmentarza w Starej Kamienicy ewidentnie wskazuje, że funkcjonował tutaj już przed Drugą Wojną Światową. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że wszystkie groby są współczesne. Chyba, że pójdzie się główną alejką na sam koniec, minie się maleńką kapliczkę i dotrze do lewego narożnika. Tam znajdziemy składowisko przedwojennych płyt nagrobnych – większość we fragmentach, parę zupełnie  nie do odczytania i kilka w całkiem niezłym stanie. Jedna z nich należała do Gustava Köhlera, zarządcy stacji kolejowej.

Brama cmentarza w Starej Kamienicy
Cmentarz w Starej Kamienicy

Fot. Marta Maćkowiak

Gustav Kohler – zarządca stacji kolejowej

Gustav zmarł w swoim domu w Starej Kamienicy (Alt Kemnitz) 22 lutego 1904 w wieku 78 lat. Według jego syna, kupca Willego Köhlera, dokładnie o godzinie 8:15 po południu. Pozostawił po sobie żonę, Augustę Ernestine z domu Seibt i dzieci. Gustav nie był mieszkańcem Starej Kamienicy z dziada pradziada – przybył w te okolice z oddalonej 140 km Nowej Roli (Niewerle), gdzie urodził się 17 czerwca 1825 jako syn Gustava Eduarda Kohlera i Johanny Christiny z domu Zeimke. Tak przynajmniej zostało przekazane urzędnikowi stanu cywilnego, który rejestrował  zgon – według aktu chrztu Gustav był nieślubnym dzieckiem Johanny Christiny Zeimke. Być może rodzice wzięli ślub po jego narodzinach, może został przysposobiony przez Gustava Seniora, a może taką historię przekazał żonie i potomnym.
Nagrobek Gustava Kohlera
Akt zgonu Gustava Kohlera

Akt zgonu Gustava Kohlera / Źródło: Archiwum Państwowe we Wrocławiu oddział w Jeleniej Górze

16 lat po śmierci Gustava, odeszła także jego żona, Augusta Ernestine, przeżywszy 81 lat – 26 marca 1920 o godzinie 11:00 przed południem. Jej śmierć zgłosił drugi syn – Kurt Köhler. Augusta urodziła się niedaleko, bo w Kopańcu (Seifershau), oddalonego niecałe 6 km. Była córką Friedricha Seibta i Beate z domu Schroeter.

Akt zgonu Auguste Ernestine Kohler Seibt

Akt zgonu Augusty Ernestine Kohler/ Źródło: Archiwum Państwowe we Wrocławiu oddział w Jeleniej Górze

Według listy mieszkańców Alt Kemnitz z roku 1930 Kurt Köhler mieszkał w domu pod numerem 62 – porównując mapy wygląda na to, że numeracja praktycznie nie uległa zmianie i dom Köhlerów znajdował się przy dzisiejszej ulicy Kasztelańskiej – 95 m od dworca.

Pytanie – jakie były losy synów Gustava i Augusty – Kurta i Williego? 
Budynek nr 62 w Starej Kamienicy – dziś i kiedyś
Stacja kolejowa w Starej Kamienicy kiedyś i dziś/ źródło: www.polska-org.pl, zdjęcie: RobTur

Źródła:

The final report consists of  copies of documents, translations, maps and a summary. I describe the whole process, explain the connection between certain people, mention the sources and the historical context. I also present further possibilities.

Sometimes a specific act may not be found for various reasons – migrations, gaps in the records, destruction of documents in a fire or during wars. In such cases the price doesn’t change as the same amount of effort is put in a research regardless the final result.

The reports may differ more or less depending on the place where the family came from (e.g. documents from the Prussian, Austrian and Russian partitions differ in form, language and content).

Based on the gathered information (yours and mine), I will prepare a plan and a quote – if you accept it, I will ask you to send me the down payment and I start the research. Usually it takes about 1 month and if takes longer, I keep you updated.

I will reply to your inquiry within 3 working days and this part is free of charge. Perhaps I will ask you a few additional questions or will present a research plan.

The more details you provide, the more things I can discover so I please share everything you know, especially:

  • Names and surnames of your ancestors
  • Places of birth and residence
  • Dates of birth, marriage and death
  • Information about siblings, cousins and other relatives
  • Emigration details
  • Family stories

And most importantly – if you have little information, don’t worry. I will find a solution in such situations as well.